ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

AddThis Social Bookmark Button
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ   - ΝΕΪ (χειλό – αυλός ) – ΦΛΟΓΕΡΑΣ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΙΘΑΡΑΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ Οκτάχορδο-  Εξάχορδο  - Μπαγλαμά - Τζουρά - Σάζι - Ταμπουρά

α’] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ

* Δακτυλοθεσία [ αρ. Χεριού ]

* Διευθέτηση πένας [ δεξ. Χεριού ]

* Πρώτο μέρος τεχνικής [ ασκήσεις δεξιοτεχνίας ]

* Τραγούδια & σόλα για μπουζούκι

* Πρακτική εξάσκηση σε λαϊκές κλίμακες

* Θεωρητικά

Β’] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Λαϊκοί ρυθμοί : [ Ρούμπα – Τσιφτετέλι – Αράπικο ζεϊμπέκικο – Καρσιλαμάς – Μπαγιό – καμιλιέρικο κ .τ .λ .]

* Λαϊκές κλίμακες [ δρόμοι ] : [ Χιντζιάζ – Μπουσελίνγκ – Ουσάκ - Γκιουρδί – Νεβεσέρ κ.τ.λ.]

* Θεωρητικά

γ’] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Αυτοσχεδιασμοί - Ταξίμια

* Εκμάθηση – διερεύνηση & δεύτερο μέρος τεχνικής δεξιοτεχνίας σε έργα – σόλα μεγάλων βιρτουόζων

[ Χιώτη – Μπέμπη – Σπόρου – Λεμονόπουλου – Τσιμπίδη – Τατασόπουλου - Ζαμπέτα - Παλαιολόγου κ.τ.λ. ]

Τραγούδια λαϊκού ρεπερτορίου[ Σύγχρονα & Παλιά ]

* Θεωρητικά

*Πρακτική του μαθητού γίνεται με οπτικοακουστικό σύστημα , με μπουζούκια τις σχολής  ( Παναγιώτη Βάρλα ) και απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και  studio εγγραφής  κ.α

Όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται κατά την ώρα της παράδοσης και δίδονται στον μαθητή .


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ (ΛΑΪΚΟ)  - ΝΕΪ (χειλό – αυλός ) – ΦΛΟΓΕΡΑΣ


Α΄ Κύκλος μαθημάτων


* Δακτυλοθεσία κλαρίνου

* Διευθέτηση χειλιών επιστομίου (μπουκίνου)

* Ασκήσεις δακτύλων & φυσήματος επιστομίου

* Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών

* Εκμάθηση Α΄ μέρος παραδοσιακών ρυθμών δρόμων (κλίμακες)

Β΄ Κύκλος μαθημάτων

* Ασκήσεις δεξιοτεχνίας κλαρίνου


* Εκμάθηση παραδοσιακών δρόμων (κλίμακες)

* Εκμάθηση Β΄ μέρος παραδοσιακών ρυθμών

* Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών & αυτοσχεδιασμοί (ταξίμια)

Γ΄Κύκλος μαθημάτων


* Αυτοσχεδιασμοί (ταξίμια) δεξιοτεχνίας

* Εκμάθηση παραδοσιακών δρόμων (κλίμακες)

* Εκμάθηση Γ΄ μέρος παραδοσιακών ρυθμών

* Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών

Όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται κατά την ώρα της παράδοσης και δίδονται στον μαθητή .


Παρόλο που το κλαρίνο δεν είναι ένα πατροπαράδοτο όργανο, ταυτίστηκε με την παραδοσιακή μας μουσική. Το κλαρίνο ως επείσακτο όργανο στη χώρα μας αντικατέστησε σε πολλές περιοχές τον ζουρνά. Θα πρέπει επίσης να πούμε πως το ίδιο όργανο, το οποίο από κατασκευής προσφέρεται κυρίως για την απόδοση της δυτικής μουσικής, στα χέρια και στα χείλη των Ελλήνων μουσικών και δεξιοτεχνών κατάφερε να αποδώσει και τα μικρά διαστήματα της ευρύτερης μουσικής της ανατολικής Μεσογείου.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΙΘΑΡΑΣ


ΛΑΪΚΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ


* Δακτυλοθεσία [ αρ. Χεριού ]

* Διευθέτηση πένας [ δεξ. Χεριού ]

* Πρώτο μέρος τεχνικής [ ασκήσεις δεξιοτεχνίας ]

* Συγχορδίες   

Cm  /  Cm7/4  /  C maj /   Εdim κ.α

* Τραγούδια & σόλα για κιθάρα   (Σύγχρονα - Λαϊκά )

* Πρακτική εξάσκηση σε κλίμακες  ( τζαζ , ροκ , Λαϊκες)

* Θεωρητικά

Β’] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ )

* Θεωρητικά & οπτικοακουστικό σύστημα ( midi ) των ρυθμών


γ’] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

* Αυτοσχεδιασμοί - Σόλα με οπτικοακουστικό σύστημα ( midi ) και παρτητούρες sibelius 6

* Εκμάθηση – διερεύνηση τεχνικής δεξιοτεχνίας σε  σόλα μεγάλων κάθε είδους

* Τραγούδια ρεπερτορίου[ Σύγχρονα & Παλιά ] σε παρτητούρες sibelius 6

* Θεωρητικά

*Η πρακτική του μαθητού γίνεται με midi  (κλασικών & σύχρονων )  έργων με οπτικοακουστικό σύστημα ,

με κιθάρες τις σχολής και απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και  studio εγγραφής  κ.α

Όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται κατά την ώρα της παράδοσης και δίδονται στον μαθητή .